2019-05-23 14.42

Arkeologisk undersökning av västra industriområdet i Sveg

Kommunstyrelsen föreslås på mötet 3 juni besluta att uppdra till Jamtli att utföra en arkeologisk utredning av västra industriområdet i Sveg.

2015 upptäckte Jamtli flera forn- och kulturhistoriska lämningar på västra industriområdet i Sveg. Lämningarna visar järnproduktion och kolning.

I samband med ett bygglovsärende sommaren 2018 noterades att fornlämningar var markerade på kartan. Om fornlämningar hittas under byggnation, när bygglov har beviljats, måste byggherren bekosta en utredning och bygget kan bli stoppat.

– Därför har vi begärt in offert från Jamtli om att göra en arkeologisk undersökning av området för att få en bedömning om det är möjligt att fortsätta med utvecklingen av området, säger kommunchef Gunnel Gyllander.

Undersökningen kostar 42 700 kronor.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-23 14.42
av Åsa Evertsdotter