2019-05-23 10.44

Årets första prognos visar underskott

Underskottet efter årets första fyra månader är 10 miljoner kronor och årets resultat beräknas bli minus 26 miljoner kronor.

Efter fyra månader redovisar socialförvaltningen en budgetavvikelse på minus11 miljoner, bildningsförvaltningen minus 1,2 miljoner och samhällsbyggnadsförvaltningen minus 5,3 miljoner.

– Kommunen måste vidta kraftfulla åtgärder för att få ner kostnaderna. Beslutade åtgärdsprogram måste genomföras och vi måste vara restriktiva vid nyrekryteringar, säger kommunalrådet (C) Anders Häggkvist.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-23 10.44
av Åsa Evertsdotter