2019-03-13 17.15

Ansök om fondbidrag

Sök medel ur kommunstyrelsens donationsfonder.

För barn görs ansökan av målsman eller med dennes medgivande.

Ansökan ska vara socialförvaltningen tillhanda senast 30 april 2019 och behandlas på socialutskottets möte i juni 2019.

Stiftelsen Södergrens donationsfond

Ändamålet är att främja barn- och ungdomsvård, bistå åldringar och personer med funktionshinder. Utdelning kan ske till personer som är mantalsskrivna i före detta Tännäs kommun.

Stiftelsen Svegs sjukhus samfond

Utdelning kan ske till patienter folkbokförda i Härjedalens kommun. För täckning av till exempel kostnader för eftervård, rekreationsresor, pedagogiska leksaker eller hjälpmedel.

Stiftelsen Olof Erikssons fond

Utdelning kan ske till organisationer inom före detta Lillhärdals kommun som bedriver ideell och kulturell verksamhet.

Läs mer om fonderna. Här finns även ansökningsblankett.

Ansökningsblankett skickas till
Fondens namn, Härjedalens kommun,
Socialförvaltningen, 842 80 Sveg.

Mer information
0680-161 00, handläggare för donationsfonder
måndag-fredag 10.00-12.00 eller
sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-13 17.15
av Åsa Evertsdotter