2019-10-04 20.30

Ann-Mari Darj belönas för innovationer med fokus på kvinnor

Ann-Mari Darj, boende i Östersund och bördig från Sundsätt, tog under Företagargalan emot stipendiet från Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare på 30 000 kronor.

Ann-Mari Darj driver företaget Eljest med målsättning att hjälpa andra att bli ekonomiskt fria. Ann-Mari Darj har skapat onlinekurser i
investering och privatekonomi. Tjänsterna har ett starkt
kundfokus, sprunget ur omvärldsanalys och engagemang.

- Styrelsen ser ämnet som intressant ur ett finansmarknadsperspektiv och även för samhällsnyttan, med tonvikt på ekonomisk jämställdhet, säger Malin Fjellgren, ordförande för Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län.

Webbkurserna har ett innovativt anslag och fokus ligger på grupper som
traditionellt inte sökt sig till detta ämne.

- Tjänsterna går i linje med stadgarna och Sigrid Strands vilja för stipendiet. Innovationen utvecklar företaget och har en stark jämtlandskoppling, säger Malin Fjellgren.

Den hjälpande handen - Kristoffer Darj

I samband med att stipendiet delas ut uppmärksammas en person som har hjälpt stipendiaten att utveckla innovationen. Det är i år Kristoffer Darj, make till Ann-Mari Darj.

Om Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare

Sigrid Strand bodde större delen av sitt liv i Turas utanför Linsell. Hon hade en särskild blick för olika behov av innovationer och tekniska lösningar för vardagliga brister och problem.

Hon uppmärksammade att kvinnor generellt inte tacklade problemen på samma sätt som män; att kvinnor inte var lika benägna att ta för sig och att ta risker och inte heller att se företagsidéer storskaligt eller sätta sig i ekonomisk skuld för utveckling. När Sigrid Strand dog lämnade hon efter sig fonden för kvinnliga uppfinnare och innovatörer.

För att hjälpa och entusiasmera innovativa kvinnor och knuffa på utvecklingen av länets företagsamhet bildade Sigrid Strand en egen stiftelse: Stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län.

Hösten 2006 tog Sigrid Strand emot Mentorpriset från Agne Johanssons minnesfond på Tekniska mässan i Stockholm. Sigrid fick priset för sin fond och den mentor hon var för kvinnliga uppfinnare. 2009 tog hon emot ett jämställdhetspris från det kvinnliga nätverket Helga, som varje år delade ut ett jämställdhetspris i Härjedalen. Alla prispengar, och sitt eget kapital, överförde hon under sin levnad till fonden. Även hälften av kvarlåtenskapen efter hennes död gick till fonden.

Stiftelsen ska, utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer, främja i första hand länets näringsliv genom att stödja kvinnliga uppfinnare samt kvinnor med innovativa affärsidéer bosatta i Jämtlands län.

Stiftelsens styrelse utser en eller flera stipendiater en gång per år. Stipendiet utgörs av ett penningbelopp från fonden samt diplom och blommor. Stipendiet ska i första hand användas till kunskapsinhämtning, kontaktskapande, prototyper, produktutveckling, komplettering och förbättring av befintliga produkter och allt vad som i övrigt tillhör förverkligandet av utvecklingsbara idéer.

Styrelsen utser även Den hjälpande handen, en person som har hjälpt stipendiaten med stöd och råd.

Styrelsen för Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län

Stiftelsens styrelse består av tjänstemän från Härjedalens kommun, Innovativa kvinnor, Miun innovation och Swedbank Jämtland-Härjedalen.

Mer information

Ordförande Malin Fjellgren
070-522 52 70

Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län
Malin Fjellgren
c/o Lokalkontoret
Härjedalens kommun
Box 14
840 95 Funäsdalen
malin.fjellgren@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-04 20.30
av Åsa Evertsdotter