2018-10-30 08.30

Vård i nära samverkan i Härjedalen – med sikte mot framtiden

Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun planerar en ny hälsocentral och ett nytt särskilt boende för äldre i gemensamma lokaler i Funäsdalen.

Informationsträff i Funäsdalen 8 november

Välkommen till informationsträff torsdag 8 november 18.00 på Fjällmuseet i Funäsdalen

Region Jämtland Härjedalen vill utveckla sina verksamheter så att medborgarna upplever att vården ges nära: Samordna primärvården och den specialiserade öppenvården med ambulansverksamheten och kommunernas vård- och omsorgsverksamheter. Det kan vara mobila verksamheter, digitala lösningar och effektivare samordning för att ge ökade möjligheter till vård i eller nära hemmet.

 

Deltagare från Härjedalens kommun

Anders Häggkvist, kommunalråd (C), Margareta Mahmoud-Persson, ordförande i socialnämnden (KD), Gunnel Gyllander, kommunchef, Anda Embretzen, socialchef och Hans Heuser, vd för Härjegårdar fastighets AB

Deltagare från Region Jämtland Härjedalen

  • Christer Siwertsson, regionråd, (M)
  • Hans Svensson, regiondirektör
  • Maria Carlund, närvårdsområdeschef för Härjedalen
  • Christel Nord, enhetschef för ambulanssjukvården, område syd
  • Anna Granevärn, områdeschef för primärvården
  • Anita Secher, områdeschef för akutvården
  • Sören Rådsäter, byggprojektledare på fastighetsenheten

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-30 08.30
av Åsa Evertsdotter