2018-10-25 09.11

Valberedning utsedd, presidium utses vid nästa fullmäktige

Vid kommunfullmäktigemötet måndag 22 oktober presenterades inget förslag till presidium. Fram till nästa kommunfullmäktigemöte den 26 november är ålderspresident Anders Häggkvist ordförande för kommunfullmäktige.

Till ordförande i valberedningen valdes Pontus Nissblad (M), till vice ordförande Christer Nordqvist (S).

Ordinarie ledamöter i valberedningen

Sandra Sime (C)
Margareta Mahmoud Persson (KD)
Eva-Britt Boij (L)
Nils-Olof Friberg (LPO)
Pontus Nissblad (M)
Christer Nordqvist (S)
Ingegärd Fjällgärde (SD)
Åke Remén (V)
Karin Holmin (VH)

Ersättare i valberedningen

Gunnar Hedin (C)
Ulla-Britt Åslund (KD)
Bengt-Arne Baben Persson (L)
Billy Anklew (LPO)
Thomas Wiklund (M)
Magnus Karlsson (S)
Ted Länsberg (SD)
Helena Larsson (V)
Roger Lindén (VH)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-25 09.11
av Åsa Evertsdotter