2018-06-19 13.52

VA-bolagets styrelse utsedd

Kommunfullmäktige i Berg och Härjedalen har utsett ledamöter till det nya gemensamma bolaget för vatten, avlopp och renhållning. Bolaget kommer att ha sitt säte i Härjedalen.

Under kommunfullmäktigemöte i Bergs kommun den 14 juni och i Härjedalens kommun den 18 juni utsågs ledamöter till bolagets styrelse. Ordförande blir Magnus Karlsson (S) från Härjedalens kommun. Vice ordförande blir Bo Karlsson (C) från Bergs kommun.

Ledamöter i styrelsen

Niclas Cardegren (M)
Bergs kommun
Stig Holm (C)
Härjedalens kommun
Ricky Lundgren (S)
Bergs kommun
Karin Paulsson (S)
Bergs kommun
Thomas Wiklund (M)
Härjedalens kommun

Ersättare i styrelsen

Daniel Arvastsson (S)
Bergs kommun
Mia Eriksson (S)
Bergs kommun
Örjan Eriksson (C)
Härjedalens kommun
Johan Fredholm (M)
Härjedalens kommun
Pernilla Heijdenbeck Persson (S)
Härjedalens kommun
Jennie Klaesson (M)
Bergs kommun
Lena Olsson (C)
Bergs kommun

Kommunfullmäktige i Bergs och Härjedalens kommuner beslutade i december 2017 att bilda ett gemensamt bolag för kommunernas vatten, avlopp och renhållningsverksamheter.

Man konstaterade att båda kommunerna är befolkningsmässigt små men med förhållandevis stora verksamheter inom va- och renhållning. Verksamheter som står inför stora utmaningar, främst avseende kommande investeringsbehov och framtida kompetensförsörjning. Genom att gå samman i en gemensam större organisation förbättras förutsättningarna för effektivisering och specialisering i verksamheterna.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-19 13.52
av Anna Elfqvist