2018-08-13 13.05

Tjänligt vatten på badplatserna i Härjedalen

Fritidsenheten har testat vattenkvaliteten vid fem badplatser i kommunen. Orrmosjön, Stortjärn i Långå, Funäsdalssjön, Sandtjärn i Sveg och badet bakom Folkan i Ytterhogdal har god kvalitet på vattnet vid badplatserna.

Vattnet vid de fem badplatserna klassas som tjänligt; det bästa resultat som går att få. Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-13 13.05
av Anna Elfqvist