2018-03-07 08.47

Svara på hälsoenkäten i det blå kuvertet

Är du en av de 400 i Härjedalen som fått ett blått kuvertet i din brevlåda? Om du svarar på enkäten i brevet är du med och påverkar god och jämlik hälsa i Härjedalen och hela länet. Enkäten går även att svara på digitalt.

Fram till mitten av mars får 400 personer mellan 16 och 84 år i Härjedalen möjlighet att svara på Folkhälsomyndighetens enkät Hälsa på lika villkor.

- Jag vill att så många som möjligt ska svara på enkäten - helst alla. Vi som jobbar med det här behöver se vad vi är bra på och vad vi inte är bra på. Vi behöver underlag för att se vad vi ska jobba med och för att medvetandegöra politiker och andra beslutsfattare om vad som behöver göras, säger Agneta Roberts, som är Härjedalens kommuns folkhälsosamordnare och drogsamordnare.

Hälsa på lika villkor är en nationell folkhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och genomför regelbundet. Statistiska centralbyrån, SCB ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar.

Läs mer om undersökningen Hälsa på lika villkor – en undersökning om hälsa och levnadsvanorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Region Jämtlands-Härjedalens webbplats.

Kuvert med klarblå färg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-07 08.47
av Åsa Evertsdotter