2018-03-22 13.36

Sök medel ur socialnämndens donationsfonder

Medel finns att söka ur tre av socialnämnden donationsfonder. Ansök senast den 30 april.

  • Ingrid Halvarssons fond
  • Södergrens donationsfond
  • Svegs sjukhus samfond

Ingrid Halvarssons fond, före detta Lillhärdals kommun, och Södergrens fond, före detta Tännäs kommun

Ändamålet är att främja barn- och ungdomsvård, bistå åldringar och personer med funktionshinder och andra behövande. Utdelning kan ske till personer som är folkbokförda i den kommundel respektive fond gäller.

Svegs sjukhus samfond

Utdelning kan ske till patienter folkbokförda i Härjedalens kommun. Det kan gälla täckning av kostnader för eftervård, rekreationsresor, pedagogiska/aktiverande leksaker eller andra hjälpmedel. Avkastningen får inte användas för ändamål som ska tillgodoses med utdebiterade medel eller till kostnader som täcks av medel från allmän försäkringskassa. När ansökan gäller barn ska ansökan göras av målsman eller med dennes medgivande.

Ansökningsblankettter och ansökningstid

Ansökningar ska vara socialnämnden tillhanda senast den 30 april 2018 och behandlas på nämndens möte i juni.

Ytterligare upplysningar, regler och ansökningsblankett finns på www.herjedalen.se/stodomsorg

Ansökan görs på särskild blankett som skickas till:
Härjedalens kommun, Socialförvaltningen, 842 80 Sveg.
Telefon: 0680-161 00 och begär donationshandläggre,
måndag–fredag kl.10–12 eller sociala@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-22 13.36
av Åsa Evertsdotter