2018-10-04 17.56

Sök Härjedalens kommuns kulturstipendium

Sök Härjedalens kommuns kulturstipendium senast fredag 19 oktober.

Kulturstipendiet kan sökas av person eller organisation som visat lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella området. Stipendiaten ska vara bosatt i kommunen. I särskilda fall kan pris delas ut till pristagare som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Kulturstipendiet är ett arbets-, rese- och studiestipendium och beviljas för ett bestämt ändamål men ges inte till grundutbildning inom konstnärligt område. Kulturstipendiet är på 5 000 kronor så länge kommunfullmäktige inte beslutar annat.

Kulturstipendiat utses av Nämnden för bildning, fritid och
kultur. Nämnden ska motivera beslutet och det kan inte överklagas.

Ansökningsformulär för Härjedalens kommuns kulturstipendium

Läs mer om Härjedalens kommuns kulturstipendium

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-04 17.56
av Åsa Evertsdotter