2018-10-09 10.54

Sök Härjedalens kommuns idrottsstipendium senast 19 oktober

Sök Härjedalens kommuns idrottsstipendium senast 19 oktober.

Härjedalens kommuns idrottsstipendium ska sökas av den som vill ha stipendiet och kan endast erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl finns. Stipendiaten ska vara bosatt i Härjedalens kommun eller tillhöra och tävla för en förening som har säte i Härjedalens kommun.

Stipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull idrottsprestation och användas till stipendiatens utveckling i sin idrottsgren, till exempel träningsläger eller utrustning. Stipendiaten ska ha ett uppträdande som hedrar henne eller honom och föreningen både på och utanför idrottsarenan.

En eller flera stipendiater utses av Nämnden för bildning, fritid och
kultur. Nämnden kan i särskilda fall dela ut stipendiet utan att formell ansökan gjorts. Beslutet ska motiveras och kan ut inte överklagas.

Stipendiet uppgår varje år till 5 000 kronor så länge kommunfullmäktige inte beslutar annat. Pengarna kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig pristagare inte kan utses. Stipendiet förvaltas av stipendiatens förening.

Ansökningsformulär till Härjedalens kommuns idrottsstipendium.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-09 10.54
av Anna Elfqvist