2018-02-07 08.02

Skolkören – många röster hyllar skolan i Jämtland-Härjedalen

Skolkören är en kampanj för att lyfta skolan och läraryrket. Genom att rikta ljuset mot allt positivt som finns inom skolan vill Skolkören bygga stolthet bland de medarbetare som redan gör ett bra jobb inom förskola och skola.

Syftet är också att skapa intresse hos andra att börja jobba som lärare.

Bakgrunden till Skolkören är att det är svårt att rekrytera lärare, förskollärare och fritidspedagoger. Allt för få väljer att utbilda sig i dessa yrken. De väntade pensionsavgångarna är stora och 25 procent av de utbildade lärarna arbetar i andra branscher. Den allmänna bilden av att jobba i skolan är ofta onyanserad och problemfokuserad.

– Skolkören är vårt sätt att berätta om allt som är roligt med att vara lärare. Självklart är det viktigt att skolan är granskad och att problem lyfts och diskuteras, det leder till att skolan utvecklas och blir bättre. Med Skolkören vill vi även lyfta det som är bra, vi tror att det gör skolan ännu bättre, säger Marita Dahlström, lärare och ambassadör för Skolkören i Härjedalens kommun.

Bakom kampanjen står regionens kommuner, Region Jämtland-Härjedalen och Jämtlands gymnasium. I alla kommuner och i Jämtlands gymnasium finns lärare som är ambassadörer och hjälper till att sprida kampanjens budskap. Marita Dahlström är Härjedalens kommuns ambassadör.

Inom ramen för kampanjen deltar lärare från Jämtland-Härjedalen på mässor. På webbplatsen skolkoren.nu publiceras artiklar och filmer om lärare och skolor i regionen. När kampanjen startade våren 2017 togs låten och musikvideon Oumbärlig fram som en hyllning till lärarna i Jämtland-Härjedalen.

Kampanjnamnet Skolkören anspelar på att många gemensamt höjer sina röster och hyllar skolan.

Tipsa gärna: Kampanjen Skolkören bygger på att berätta som bra saker som händer inom skolan i regionen. Har du ett tips på en fantastisk lärare, en skola som jobbar på ett intressant sätt eller något annat du tycker att Skolkören borde skriva en artikel eller göra en film om? Kontakta gärna Härjedalens ambassadör:

marita.dahlstrom@zonline.se

Mer information: Besök skolkoren.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för att läsa mer och ta del av artiklar, filmer och annat material. Häng med på facebook.com/skolkoren för att ta del av nytt material, eller följ med någon av våra lärarambassadörer i deras vardag på instagram/skolkoren.


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-07 08.02
av Anna Elfqvist