2018-03-28 15.07

Pressmeddelande: Valfritt antal måltider efter önskemål från äldre i särskilt boende

– Vi har lyssnat på de anhöriga och ändrar oss eftersom vi vill leverera det brukarna önskar. Vi hade goda avsikter men handlade för snabbt, säger socialnämndens ordförande Margareta Mahmoud Persson.

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om nytt matabonnemang för de 68 personer som bor i särskilda boenden i Svedjegården, Hedegården och Fjällsol. Det nya matabonnemanget, som gäller från 1 januari, innebär helpension med tre måltider och två mellanmål per dag. Tidigare kunde de som bor i särskilt boende i Ytterhogdal, Hede och Funäsdalen ansöka och få valfritt antal måltider beviljade. En handfull personer som har beslut om – och bor på särskilt boende – behöver inte hjälp med samtliga måltider.

– Vi tyckte att det var ett bra förslag med helpension men efter önskemål från en handfull anhöriga gör vi undantag för dem som tycker att det nya matabonnemanget inte passar dem, säger Anda Embretzen, socialchef vid Härjedalens kommun.

Priset för det nya matabonnemanget är 3 169 kronor per månad.

– Höjningen är ett steg på vägen mot att brukarna ska stå för vad maten kostar men fortfarande subventioneras den med skattemedel, säger Margareta Mahmoud Persson.

När nya kontrakt tecknas för särskilt boende kommer matabonnemang med alla måltider att ingå.

– Vi gör bedömningen att de som är i behov av särskilt boende är i behov av att ha hjälp med alla måltider, säger Anda Embretzen.

Senioren i Sveg, Fjällglimten i Vemdalen och Mobacka i Lillhärdal berörs inte av det nya matabonnemanget. Svegsmon och boendena för demenssjuka har sedan tidigare matabonnemang. Priset för det höjdes den 1 januari med 800 kronor till 3 169 kronor per månad.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-28 15.07
av Anna Elfqvist