2018-04-18 09.27

Premiärtur med Härjedalens kommuns första elbilar

Härjedalens kommun köper fem elbilar till hemtjänsten i Sveg. De lämnas över idag, onsdagen den 18 april klockan 13 hos, HP-bil i Sveg.

- Vi sätter in elbilar där det är praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart, säger Conny Persson, ansvarig för transportcentralen vid Härjedalens kommun.

Flertalet av nuvarande bilar är i stort behov av att bytas ut vid Hemtjänsten inre i Sveg och därför går de första elbilarna dit.

- Hemtjänsten inre i Sveg är ett litet geografiskt område med korta dagssträckor, framkomligheten är god och närheten till verkstad och laddning har gått att lösa på ett enkelt sätt, säger Conny Persson.

I första steget handlar det om fem elbilar. Under våren får även bilpoolen en elbil.

Kostnaden för de nya elbilarna, när miljörabatten är dragen, ligger i nivå med den vanligaste bilen i kommunen, Toyota RAV 4. Servicekostnaden för elbilarna bedöms bli lägre än för bensin- och dieselbilarna. De nya elbilarna är Renault Zoe med batteri på 44 kilowatt. Uppgiven räckvidd är 30 mil. Hemtjänsten inres dagliga körsträckor är under 5 mil per bil.

Ett krav vid inköp av de nya bilarna är att service och garantijobb ska utföras på orten; i det här fallet i Sveg. De tidigare bilarna, där garantijobb utförs i Östersund, tar resurser i anspråk för transport till och från verkstaden.

- Många av kommunens tjänsteresor går till Östersund. Att ta bilpoolens elbil till Östersund, ladda den där i två timmar och sedan ta mig till Sveg igen är målet. Klarar den det är vi på banan, säger Conny Persson, som själv ska testa bilpoolens elbils räckvidd så snart den är på plats.

Mer information
Conny Persson, ansvarig för transportcentralen
0680-161 19

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-18 09.27
av Åsa Evertsdotter