2018-11-23 08.42

Polisbesök i alla åttor

Polisen har besökt alla åttor i kommunen. Att polisbesöken sker i åttonde klass beror på att de flesta eleverna under det läsåret fyller femton år och blir straffmyndiga.

- Vi kallar det vi pratar om under det här besöket för konsekvensföreläsning och tycket att det är bra att vi får möjlighet att träffa ungdomarna i en odramatisk situation i deras klassrum, säger Jana Solsten, tillförordnad kommunpolis.

Besöken i åttondeklasserna är ett av polisens medborgarlöften och en del av den samverkansöverenskommelse som finns mellan Härjedalens kommun och polisen. Kommunen och polisen är överens om att det är viktigt att prioritera ungdomar i det brottsförebyggande arbetet.

Polisen Sofia Sundell pratar om alkohol med eleverna i en åtta.

Poliserna Sofia Sundell och Jana Solsten träffar eleverna i åttondeklasserna.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-23 08.42
av Åsa Evertsdotter