2018-04-23 13.55

Översvämning i Vemdalen

Ismassor blockerar Veman, uppströms, nordväst om Vemdalen. Vattnet söker sig andra vägar när ån är blockerad. Vattnet har nått flera hus i området. Räddningstjänsten och va-avdelningen jobbar med att avlägsna ismassorna från ån.

Räddningstjänsten och va-avdelningen har arbetat med att avlägsna ismassorna från Veman sedan lördagen. Två grävskopor finns på plats under söndagen för att lyfta ismassorna ur ån och förhindra en isfördämning.

– Vi försöker få tag på fler grävmaskiner. En eller två till kommer under dagen, säger Pär Olofsson.

Han beskriver situationen som besvärlig.

– Just nu försöker vi gräva så att Veman kan flöda i sitt naturliga lopp så att det inte ska bli isfördämningar, säger Pär Olofsson, va-chef Härjedalens kommun.

Uppdaterat 15.20: Ismassorna i Veman vid Brynnan, uppströms och nordväst om Vemdalen, har flyttats från åfåran och Veman rinner där i sin normala fåra igen.

Det finns stora ismassor vid broarna uppströms Nusgatan till nedströms Bastugatan i Veman i Vemdalen, öster om väg 315. Kommunen och räddningstjänsten arbetar för att gräva bort ismassorna vid broarna.

Uppdaterat 21.15: Fem grävmaskiner arbetar sedan söndagseftermiddagen längs sträckan mellan Nusgatan och Håvägen i Vemdalen för att ta bort ismassor ur Veman.

– Läget är under kontroll. Arbetet fortsätter så länge det behövs. Vi kommer att gräva bort all is i Veman som kan orsaka problem, säger Pär Olofsson, va-chef Härjedalens kommun.

Om det behövs fortsätter arbetet under måndagen.

– När det är kris ställer folk alltid upp. Det var inget problem att få fram grävmaskiner från entreprenörerna i området, säger Pär Olofsson.

Uppdatering måndag 23 april kl 13.50:
Ismassorna i Veman i Vemdalen är bortgrävda.

- Vi har avvecklat våra insatser i Veman. Vattnet flödar normalt för att vara vårflod och inga ismassor hindrar flödet, säger Pär Olofsson.

Karta över områdetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-23 13.55
av Åsa Evertsdotter