2018-10-09 16.41

Nominera till Härjedalens kommuns idrottspris senast 19 oktober

Allmänheten uppmanas att nominera kandidater till Härjedalens kommuns idrottspris senast fredag 19 oktober. Priset kan inte sökas.

Pris ska uppmärksamma årets idrottsprestation och kan gå till en utövare i en förening i Härjedalen eller utövare bosatta i Härjedalens kommun. Priset kan även ges till en idrottsledare eller tränare i Härjedalen som under året varit särskilt framgångsrik. Idrottspriset kan endast tas emot en gång om inte synnerligen starka skäl föreligger för annat beslut.

Idrottspriset uppgår varje år till 10 000 kronor så länge kommunfullmäktige inte beslutar annat. Pengarna kan reserveras från ett år till ett annat om lämplig pristagare inte kan hittas.

En eller flera pristagare utses av Nämnden för bildning, fritid och
kultur. Nämndens ska motivera beslutet och det kan inte överklagas. Nämnden har rätt att utse pristagare som inte föreslagits av allmänheten.

Formulär för att nominera till Härjedalens kommuns idrottspris

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-09 16.41
av Anna Elfqvist