2018-05-24 15.16

Krisberedskapsvecka
28 maj till 3 juni

Foto: Thomas Henrikson, MSB.

I år genomförs krisberedskapsveckan 28 maj till 3 juni. Samtidigt får hushållen broschyren Om krisen eller kriget kommer. Broschyren handlar om riskmedvetenhet, hemberedskap och privatpersoners ansvar för att klara en besvärlig situation.

Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Krisberedskapsveckan är till för att öka kunskapen om hur människor påverkas av och kan förbereda sig för samhällskriser och höjd beredskap, ytterst krig.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-24 15.16
av Åsa Evertsdotter