2018-03-15 01.00

Kom och prata skola i Sveg med oss onsdag den 28 mars

Hur ska skolorna i Sveg se ut i framtiden - vi vill höra vad du tycker.

Alla intresserade är välkomna till ett möte om den nya skolan i Sveg den 28 mars kl. 18 i Södra skolans matsal. På plats finns politiker och tjänstemän.

Tidplan
Öppet möte för dialog om skolorna 28 mars.
Granskningshandlingarna klara 13 april.
Förstudie klar 1 maj.
Beslut i kommunstyrelsen 23 maj.
Beslut i kommunfullmäktige 18 juni.

Kommunfullmäktige fattade i februari 2017 beslut om att avsätta 2 miljoner kronor för att utreda och projektera nya skollokaler i Sveg.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-15 01.00
av Åsa Evertsdotter