2018-11-13 15.58

Kokningsrekommendationer upphör i Lofsdalen

Under dagen kom provsvaren från de senaste provtagningarna, och alla var godkända. Detta innebär att vattnet nu återigen är klassat som tjänligt. Det kan nu drickas och användas som vanligt.

– Vi har fått svar på de sista tidskrävande provtagningarna. De visar att det inte finns några Cryptosporidium eller Giardia i dricksvattnet. Svaret bekräftar att vattnet är tjänligt som dricksvatten, utan restriktioner, säger Fredrik Busk, arbetsledare vatten och avlopp.

Föroreningen uppkom i samband med att en vattenledning grävdes av i slutet på september.

– Vi utvärderar nu händelsen och hur det har hanterats för att se vad vi kan göra bättre nästa gång, säger Pär Olofsson, VA-chef.

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-13 15.58
av Anna Elfqvist