2018-09-11 10.25

JO kritiserar kommunstyrelsen

JO kritiserar idag kommunstyrelsen i Härjedalens kommun för att ha spridit felaktig information om att medarbetare inte får ta kontakt med medier på arbetstid och att medarbetare inte har rätt att uttala sig om sådant som lyder under sekretess.

Enligt JO kan den information som presenterades i kommunens interna kanaler förra våren inte uppfattas som annat än ett generellt förbud för kommunens anställda att ta kontakt med medier på arbetstid, vilket JO inte anser är godtagbart.

JO konstaterar att det sätt som informationen har utformats på ger intrycket att de anställdas yttrandefrihet är mer begränsad än vad den är. Informationen ger också intryck av att kommunen har en negativ inställning till att anställda utnyttjar sin rätt att tala med journalister.

JO uttalar att det är oacceptabelt att en kommun går ut med felaktig information till sina anställda. Kommunstyrelsen i Härjedalens kommun kritiseras för informationens innehåll och utformning.

- Det var en mycket olycklig formulering, därför ändrade vi den. Kommunen har inte några andra regler för medarbetarna än det som sägs i regeringsformen, offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, säger Gunnel Gyllander, kommunchef.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-09-11 10.25
av Åsa Evertsdotter