2018-04-24 13.37

Härjegårdar säljer fastigheter i Ytterhogdal

Härjegårdar har beslutat att sälja fyra fastigheter i Ytterhogdal. Fastigheterna innehåller lokaler för verksamheter utanför bolagets kärnverksamhet, som i huvudsak är bostäder. Några av fastigheterna är tomma, beroende på att den tidigare verksamheten har flyttat in i den totalrenoverade skolan i byn.

– Jag hoppas att vi kan sälja fastigheterna till någon aktör med lokal anknytning, som har större möjligheter än ett kommunalt bostadsbolag att på ett kostnadseffektivt sätt utveckla fastigheterna, säger Härjegårdars vd Hans Heuser.

Fastigheterna säljas via anbud. Försäljningen tillkännages via kommunens webbplats och i annons i de lokala tidningarna.

– Priset är en faktor vid försäljningen men vi kommer även att ta hänsyn till den nya ägarens ambitioner att utveckla fastigheterna. Härjegårdar vill stimulera en bra utveckling i Ytterhogdal, det är viktigt för byn, säger Stig Holm, som sköter försäljningen.

Fastigheter som ska säljas
Viken 8:17 på Allévägen 1, som består av två lägenheter.
Viken 60:1, gamla kommunhuset.
Viken 8:20, gamla Bauerska förskolan.
Viken 6:75, gamla hälsocentralen, innehåller idag hyresgäster.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-24 13.37
av Åsa Evertsdotter