2018-06-12 17.04

Härjedalens gymnasium får godkänt av Skolinspektionen

Skolinspektionen har granskat Härjedalens gymnasium och konstaterar att skolan uppfyller de krav som ställs.

Skolchef Carina Nilsson är stolt och glad över Skolinspektionens slutsats.

- Det här är ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker och att vi uppfyller kraven, säger Carina Nilsson. Vi har en gymnasieskola i Härjedalen som vi kan vara stolta över.

Skolinspektionens granskning av Härjedalens gymnasium har omfattat:

  • undervisning och lärande
  • extra anpassningar och särskilt stöd
  • arbetsplatsförlagt lärande, grundläggande behörighet och introduktionsprogram
  • bedömning och betygssättning
  • trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • förutsättningar för lärande och trygghet
  • styrning och utveckling av verksamheten

Skolinspektionen har genomfört granskningen under vårterminen. Granskningen är en del av inspektionens ordinarie tillsyn. Den senaste kommunövergripande granskningen genomfördes 2014.

"Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att skolenheten uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats. Skolinspektionen avslutar därför tillsynen i Härjedalens gymnasium", skriver inspektionen i sin rapport.

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-12 17.04
av Åsa Evertsdotter