2018-12-04 15.16

Genomskinliga sopsäckar - krav från 1 januari

Thore Lundborg och Björn Eriksson visar hur sopsäckarna ska se ut från 1 januari 2019.

Avfall som lämnas på återvinningscentraler i Härjedalen ska från 1 januari 2019 vara packat i genomskinliga säckar.

- Vi kräver genomskinliga säckar för att kunna se att avfallet är rätt sorterat och för att ge medarbetarna bättre arbetsmiljö, säger Anders Björk, arbetsledare för återvinningscentralerna i Härjedalen.

Återvinningscentralerna tar emot stora mängder avfall och en avsevärd del levereras i färgade säckar. Det ställer till problem.

- Under en period har vi bett kunder packa i genomskinliga säckar nästa gång. Nu går vi till skarpt läge, konstaterar Anders Björk, och kräver genomskinliga säckar.

Merparten av avfallet som lämnas på återvinningscentralerna är rätt sorterat men det händer att elprylar, mediciner, mat, förpackningar, färgburkar och oljefilter finns i de färgade säckarna.

- Vi får in mycket osorterat avfall i de färgade säckarna. Medarbetarna måste ta upp säckarna ur containrarna och kontrollera vad som är i säckarna. Med genomskinliga säckar ser medarbetarna vad som finns i säckarna och kan se till att avfallet hamnar rätt från början, säger Anders Björk.

Kunder som kommer med färgade säckar till återvinningscentralerna efter 1 januari 2019 måste öppna säckarna och sortera innehållet. Det som är sorterat kan lätt tömmas i rätt container.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-04 15.16
av Åsa Evertsdotter