2018-06-14 14.51

Fler besökare till Härjedalen under 2017

Besökarna i Härjedalen spenderade 1,7 miljarder kronor under 2017. Det motsvarar 1 972 årsjobb. Antalet övernattningar var 3,1 miljoner, varav 1,8 miljoner i kommersiella boenden. Antalet dags- och genomfartsbesök var 1,8 miljoner.

I skidanläggningarna i Härjedalen såldes liftkort för 236 miljoner kronor. Det är en ökning med 13 procent jämfört med 2015. Under samma period ökade antalet skiddagar med 6 procent, vilket indikerar att ökningen handlar om prishöjningar.

Merparten av de 1,7 miljarder kronor som besökarna handlade för i Härjedalen är kopplade till de stora skidorterna som står för 80 procent av omsättningen.

Turismens omsättning på fjällorterna 2017

• Destination Funäsfjällen 689 miljoner kronor
• Destination Vemdalen 535 miljoner kronor
• Destination Lofsdalen 170 miljoner kronor

Skatteintäkterna från turismnäringen till kommun och landsting var 282 miljoner kronor under 2017.

Jämfört med 2015 ökade omsättningen, skiddagarna, kommersiella övernattningarna, årssysslesatta och skatteintäkterna till kommun och landsting med 5 procent. I jämförelse med 2016 års siffror är ökningen 1 procent.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-14 14.51
av Åsa Evertsdotter