2018-10-31 17.15

Få elever som snusar och röker, fler har provat alkohol

- Det positiva resultatet när vi undersöker hur många ungdomar som snusar och röker håller i sig i Härjedalen, summerar Agneta Roberts, alkohol- och drogsamordnare vid Härjedalens kommun.

För åttonde året i rad har Härjedalens kommun genomfört en drogvaneundersökning i klass 6 och 8. Undersökningen gjordes under våren 2018.

- Det är fortfarande få som röker eller snusar. Det kan vara en effekt av det preventiva arbetet som vi kör från klass 6 och genom hela högstadiet med kontraktet Tobaksfri duo, säger Agneta Roberts.

Ingen i klass 6 röker eller snusar. I klass 8 är det endast 2 procent som snusar dagligen.

Klass 8 har ett mycket bättre resultat för alkohol än tidigare år. 2 procent av tjejerna har druckit alkohol så de känt sig berusade och 4 procent av killarna. Ingen i klass 8 har provat narkotika men vet någon som kan fixa narkotika.

Klass 6 har desto sämre resultat för tjejerna: 20 procent har känt sig berusade av alkohol någon gång.

- Det är alarmerade att det röks på skolgårdarna fast det är olagligt. Jag hoppas att vi går mot tobaksfri skoltid, det skulle vara tydligare och bättre för alla. Problemet idag är att du kan stå några meter utanför skolgården och röka, det är inte bra, säger Agneta Roberts.

90 procent av eleverna uppger att det röks på skolgården på Södra skolan i Sveg men även på skolgårdarna i Hede, Funäsdalen och på Norra skolan i Sveg. I Hede och Funäsdalen är det övervägande personal om röker synligt i motsats till Sveg där det mest är elever som röker på skolgården.

Svarsfrekvensen från klass 6 och 8 är 95 procent, och från gymnasiet 58 procent.

Gymnasiet har i år gjort en digital drogvaneenkät där kön, ålder och klass inte definieras. Resultatet visar att 5 procent röker dagligen och 3 procent snusar. Av de som röker dagligen gör 8 procent det på skolgården utan att någon säger till dem. Nästan alla av dem som svarat på enkäten uppger att det röks på skolgården.

Alkoholintaget är stort bland gymnasieungdomarna, som uppger att 31 procent dricker en gång i månaden. Narkotikaanvändningen är 1 procent, vilket är en nedgång från 2017 och lägre än snittet i hela landet.

Våren 2019 deltar klass 9 och andra året på gymnasiet i den stora nationella CAN-undersökningen som genomförs vart fjärde år.

Läs hela drogvaneundersökningen våren 2018 i Härjedalens skolor.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-31 17.15
av Åsa Evertsdotter