2018-06-15 10.22

Ett av Nordens största investeringsprojekt ger nya leder i Funäsdalen

Vandringskängor i fjällmiljö

Destination Funäsfjällen AB får 35,6 miljoner kronor för att genomföra ett av Nordens största investeringsprojekt: Att utveckla hållbara ledsystem. Härjedalens kommun bidrar med 100 000 kr per år till projektet.

Projektet ska öka ledernas kvalitet och hållbarhet för att ta emot fler besökare men minska belastningen på naturen. Projektet kommer att stärka områdets konkurrenskraft och tillåta fler att ta del av fjällmiljön i Funäsdalsområdet.

Sex ledsystem ingår i projektet: Skoter-, längskidåknings-, vandring-, cykel-, rid- och paddelleder. Lederna förstärks eller flyttas från känsliga naturtyper och nya broar byggs.

Lederna blir säkrare med gemensam skyltning och digital information.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-15 10.22
av Åsa Evertsdotter