Kommunhistorik

Före 1863

Före 1863 ligger det lokala styret hos socknen, som geografiskt utgår från kyrkorna. Länge handlar det mest om rent kyrkliga angelägenheter, men så småningom berörs även mera världsliga saker. Skolfrågan är ett sådant exempel. Till slut delas styret i socknen och man tillsätter både ett sockenråd och ett kyrkoråd (1843). Kyrkorådet handhar mest det som angår kyrkan och sockenrådet, som inte alltid är geografiskt det samma som kyrkans församling, sköter det mer allmänna.

1863

1862 kommer kommunalförordningarna om ”kommunal styrelse i stad och på landet”. Dessa träder i kraft 1 januari 1863 (blev lag 1866) och innebär att socknen nu ersätts av två slags kommuner;

 • Den borgerliga kommunen (landskommuner, städer, köpingar, municipalsamhällen).
 • Den kyrkliga kommunen (församlingar).
 • Landstingen bildas nu.

Landet delas nu in i 2 500 nya kommuner, av vilka 89 var städer. Det blir en tydligare gräns mellan det kyrkliga och det allmänna.

Kommunalstämman träder i kraft, oftast i de mindre kommunerna. I de större är det i stället kommunfullmäktige som råder. 1919 blir det obligatoriskt för alla att ha ett fullmäktige.

Kyrkofullmäktige har även fortsättningsvis ansvaret för skolfrågorna, ända in på 1900-talet.

1875 börjar man inrätta municipalsamhällen. Dessa har i regel endast hand om frågor som rör det specifika samhället, såsom stadsplanering, elektricitet.

Antalet kommuner, i olika former varierar under åren och når sin topp 1930, då det i Sverige finns 2 532 kommuner.

1952

På grund av den omfattande urbaniseringen blir många av landsbygdens kommuner allt mindre. 1943 har över 500 dessa mindre än 500 innevånare. Detta år utreds förhållandet av ”1943 års kommunindelningskommitté”, som kommer fram till att det inte är ekonomiskt försvarbart att driva allt för små kommuner. Riktlinjen är att varje kommun nu ska bestå av åtminstone 3 000 innevånare.

Följden blir att man 1952 slår ihop de över 2 500 kommunerna till 816 ”storkommuner”. Det är till största delen landsbygden som berörs.

1965-1974

Man inser ganska snart att 1952 års reform inte är nog. 1959 föreslås, efter en ny utredning, ännu en kommunsammanslagning. Denna gång ska man även inkludera städerna och köpingarna.

1962 tar riksdagen beslut om den nya kommunreformen, som till en början bygger på frivillighet. Två år senare, 1964, grupperas landets kommuner in i 282 kommunblock. Tanken är att kommunerna ska lära känna varandra och samarbeta inom dessa block för att så småningom bilda de nya, större blockkommunerna. Detta sker också, med varierande hastighet och entusiasm.

De första sammanslagningarna kommer redan 1965. Men när resultatet inte blir det önskade överallt, blir dessa sammanslagningar till slut obligatoriska (1969) och processen fortlöper, trots en del protester.

1971 kommer ett beslut om en enhetlig kommuntyp. Samtliga landskommuner, köpingar och municipalsamhällen upphör och blir kommuner. Först 1974 är reformen, i huvudsak, genomförd (3 undantag).

Härjedalens kommunhistorik

1863

Följande kommuner bildas:

 • Hede kommun
 • Lillhärdals kommun
 • Linsells kommun
 • Svegs kommun
 • Tännäs kommun
 • Vemdalens kommun
 • Ytterhogdals kommun
 • Älvros kommun
 • Överhogdals kommun

1909

Svegsmons municipalsamhälle bildas, som en utbrytning ur Svegs kommun.

1925

Ängersjö blir en egen kommun, efter att ha ingått i Ytterhogdals kommun.

1937

Svegs köping bildas, genom en sammanslagning av Svegsmons municipalsamhälle (som upphör) och en del av Svegs kommun.

1952

 • Första stora kommunsammanslagningen.
 • Vemdalens kommun uppgår i Hede kommun.
 • Överhogdal, Ängersjö och Ytterhogdal blir Hogdals kommun.
 • Älvros, Linsell och delar av Svegs kommun blir Svegs landskommun.
 • Resterande delen av Svegs kommun uppgår i Svegs Köping.
 • Kvar sedan tidigare finns Lillhärdals kommun och Tännäs kommun.
Tännäs kommun

Tännäs kommun

Linsells kommun

Linsells kommun

Svegs Köping

Svegs Köping

Bara tre av de äldre kommunerna hade kommunvapen.

1967

Svegs Landskommun och Svegs Köping slås ihop, först under namnet Svegs Köping, och sedan (1971) ändras namnet till Svegs Kommun.

Karta

1974

Nu sker den senaste sammanslagningen. Den innebär att samtliga kvarvarande kommuner slås ihop och bildar Härjedalens Kommun. Centralorten blir Sveg.

Medborgarhuset byggdes och togs i bruk februari 1973.

Medborgarhuset

Se mera bilder från byggetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Medborgarhuset 2014

Medborgarhuset 2014

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-23 11.55
av Åsa Evertsdotter