Integration i Härjedalen

Härjedalens kommun tar emot flyktingar på olika sätt

Asylsökande vuxna  och familjer
Asylsökande är personer som väntar på besked om uppehållstillstånd i Sverige. Får de avslag på sin asylansökan innebär det att de inte får stanna i Sverige. I Härjedalen bor de idag i Lillhärdal, Hede och Ytterhogdal i lägenheter som hyrs av migrationsverket.

Kommunen har inte tecknat avtal med migrationsverket. Migrationsverket hyr bostäder direkt av olika fastighetbolag. Asylsökanden får inte läsa SFI (svenska för invandrare). Barnen har inte skolplikt men erbjuds plats i skolan. Kommunen får ersättning av migrationsverket för skolkostnaderna. När de har fått uppehållstillstånd i Sverige kan arbetsförmedlingen besluta att de ska flytta till annan ort. Kommunen arbetar för att skapa möjligheter för dem att vara kvar i Härjedalen och på så sätt bli kommunmedborgare. Vuxna asylsökande har möjlighet att göra praktik på företag eller börja arbeta. Vill man som företagare ta emot någon ska man kontakta migrationsverket.

Kommunplatser​
Kommunplatser får personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. Dessa människor plceras ut på olika orter i Svergie av arbetsförmedlingen eller av migrationsverket. De har rätt att studera SFI (svenska för invandrare). Barnen har skolplikt.

Kommunen har ett avtal med länsstyrelsen om att ta emot personer och de kan bo i alla orter i kommunen. De blir kommunmedborgare och skrivna i Härjedalen.

Ensamkommande flyktingbarn
Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar bor i Sverige på HVB-hem (hem för vård och boende) som sköts av kommunen. Kommunen har avtal med länsstyrelsen om ett antal platser. Några av platserna är för asylsökande. Det innebär att så fort en ungdom får permanent uppehållstillstånd måste verksamheten ta emot en ny ungdom.

18+ verksamheten
När ungdomarna fyllt 18 år flyttar de ut till egna lägenheter i Sveg. De får stöd av personal från HVB-hemmet. Kravet är då att man väljer att gå kvar i gymnasieskolan. Väljer man att inte studera skrivs man ut från verksamheten och går över till IFO (individ och familjeomsorgen) om man inte klarar sin försörjning. Detta erbjuds endast upp till 21 år.


Länk till landstinget
Länk till migrationsverket
Länk till Länsstyrelsen
Länk till f-kassan
Länk till arbetsförmedlingen
Kontaktinformation
Integrationshandläggare
Telefon
0680-162 94, 176 68
E-postadress
integration@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2015-11-11 11.53
av System Webbmaster