Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning som leds av kommunchef Gunnel Gyllander. 

Under kommunledningsförvaltningen finns kansli, ekonomi, HR, näringsliv och IT.

Gunnel Gyllander
Kommunchef
0680-177 22
gunnel.gyllander@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-06 13.44
av Åsa Evertsdotter