Kommunstyrelse

FörfattningssamlingDelegationsordning, kommunstyrelsenPDF (pdf, 839.4 kB)Föreskrift om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med motordrivet fordon inom Regleringsområde FunäsdalsfjällenPDF (pdf, 159.2 kB)Föreskrift om förbud mot körning i terräng på snötäckt mark med motordrivet fordon inom Regleringsområde LofsdalenPDF (pdf, 149.5 kB)Instruktion för IT-säkerhetPDF (pdf, 64 kB)Instruktion för kommunchefenPDF (pdf, 146.2 kB)Plan för kultur och fritidPDF (pdf, 195 kB)Plan för tillsyn av arkivvårdenPDF (pdf, 428.9 kB)Program för integrationspolitikPDF (pdf, 190.2 kB)Reglemente för Härjedalens ungdomsrådPDF (pdf, 20.8 kB)Reglemente för kommunstyrelsenPDF (pdf, 252.4 kB)Regler för tomtköPDF (pdf, 24.9 kB)Riktlinjer för anhörigstöd inom socialtjänstenPDF (pdf, 153.4 kB)Riktlinjer för användande av kommunens fordon och arbetsmaskinerPDF (pdf, 32.8 kB)Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om
äldre och personer med funktionsnedsättning i
Härjedalens kommun PDF
(pdf, 1.1 MB)Riktlinjer för bidrag till samlingslokalerPDF (pdf, 147.2 kB)Riktlinjer för biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommunPDF (pdf, 278.9 kB)Riktlinjer för bisysslaPDF (pdf, 46.8 kB)Riktlinjer för donationsfonder förvaltade av Härjedalens kommunPDF (pdf, 144.3 kB)Riktlinjer för ersättning för elevs sönderslagna glasögonPDF (pdf, 12.2 kB)Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningarPDF (pdf, 196.9 kB)Riktlinjer för föreningsstödPDF (pdf, 272.6 kB)Riktlinjer för hantering av arkivPDF (pdf, 35.7 kB)Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktspliktPDF (pdf, 182.4 kB)Riktlinjer för minnesgåvorPDF (pdf, 122.7 kB)Riktlinjer för motions- och friskvårdsverksamhetPDF (pdf, 185.6 kB)Riktlinjer för officiell flaggning i Härjedalens kommunPDF (pdf, 209.7 kB)Riktlinjer för projektering och byggande av enskilda vägarPDF (pdf, 670.1 kB)Riktlinjer för rehabiliteringPDF (pdf, 19.9 kB)Riktlinjer för representationPDF (pdf, 42.8 kB)Riktlinjer för sammanträden på distansPDF (pdf, 140.1 kB)Riktlinjer för sociala medierPDF (pdf, 88 kB)Riktlinjer gällande alkohol- och drogerPDF (pdf, 31.1 kB)Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och repressalierPDF (pdf, 256 kB)Riktlinjer för ärendehantering i Härjedalens kommunPDF (pdf, 581.8 kB)Serviceplan för Härjedalens kommun 2019-2022PDF (pdf, 1018.8 kB)
Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-20 10.49
av Johan Höglund