2020-01-20 16.43

Härjedalingen tryggare än svensken i genomsnitt

Härjedalen upplevs som en avsevärt tryggare plats att bo och leva i än den genomsnittliga svenska kommunen. Det visar SCB:s medborgarundersökning 2019.

När det gäller medborgarnas uppfattning om kommunens verksamheter är härjedalingarna nöjda med vatten och avlopp, räddningstjänst, förskola, grundskola och renhållning och sophämtning men är missnöjda med möjligheterna att kunna påverkan kommunala beslut och verksamheter.

– Medborgarundersökningen visar vilka områden vi ska arbeta med för att medborgarna ska trivas och vara nöjda. Jag är glad att medborgarna upplever en stor trygghet. Det, tillsammans med våra fina skolor, är viktiga faktorer för att folk ska trivas, bo kvar och flytta hit, säger kommunstyrelsens ordförande Anders Häggkvist.

– Vi tar medborgarnas missnöje på största allvar. Vi behöver bli mer lyhörda, lyssna och ha fler dialoger med medborgarna. Under våren kommer vi till exempel att ha dialoger kring översiktsplanen, säger Anders Häggkvist.

Härjedalens kommun deltar i undersökningen för att få en tydlig bild av hur invånarna upplever att bo i kommunen, kommunens verksamheter och hur invånarna upplever att de kan påverka kommunala beslut och verksamheter.

– Undersökningen är en attitydundersökning, inte en brukarundersökning. De som har svarat kan ha åsikter om saker som de inte har egen erfarenhet av, så egentligen ger svaret mer en signal om kommunens varumärke än något annat, säger Malin Elmerstig, projektsamordnare vid tillväxt- och utvecklingsförvaltningen.

Medborgarundersökningen mäter tre delar
Nöjd-region-index, NRI, mäter vad medborgarna tycker om kommunen som plats att leva och bo på.
Nöjd-medborgar-index, NMI, mäter vad medborgarna tycker om kommunens verksamheter.
Nöjd-inflytande-index, NII, mäter vad medborgarna tycker om sitt inflytande över kommunala beslut och verksamheter.
NRI för Härjedalens kommun är 49, rikssnittet är 59. Siffran är oförändrat sedan 2016. Kommuninvånaren är mer nöjd med upplevd trygghet än rikssnittet, men mer missnöjd med annat.

NMI för Härjedalens kommun är 38 och når därmed inte upp till godkänt-nivå. Rikssnittet är 53. Betygen i denna kategori är ojämna. Betyget för äldreomsorg är lågt (29), likaså för gång- och cykelvägar medan betyget för förskola och grundskola ligger på rikssnittsnivå.

NII för Härjedalens kommun är 30; under godkänt-nivå. Rikssnittet är 39, även det lågt.

Upp till 40 = ej godkänt
40-55 = varken nöjd eller missnöjd
Över 55 = nöjd
Över 75 = mycket nöjd

Senast Härjedalens kommun deltog i undersökningen var 2016. Även då upplevdes Härjedalen som en avsevärt tryggare plats att bo och leva på än den genomsnittliga svenska kommunen.

Läs SCB:s medborgarundersökning 2019, Härjedalens kommunPDF (pdf, 464.9 kB)

Läs SCB:s medborgarundersökning 2019, Härjedalens kommun, tabell- och diagrambilagaPDF (pdf, 902.5 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-20 16.43
av Åsa Evertsdotter