Utveckling turism 2015

Besökande till Härjedalen spenderade drygt 1,6 miljarder kronor 2015 och detta skapade sysselsättning för 1 874 personer. Resultatet innebar ökning av omsättning med 101 miljoner från 2014 och sysselsättningen ökade med 92 personer till 1 874.

En trend för året är att utlägg per person och dygn ökat. Den största förändringen 2015 var att hotellövernattningar ökade mycket och att detta främst avsåg Funäsdalen. Även övernattningar i stugbyar och hyrda stugor hade ökningar i antal övernattningar. Kommersiella övernattningar ökade med 111 000 eller + 7 %.

Omsättningsökningen de senaste 10 åren är huvudsakligen för övernattningar i stugor, egna eller hyrda. Av totalt nästan 3 miljoner övernattningar svarar stugor för 80 %. Den kommersiella omsättningen har ökat med 32 % på 10 år. I Härjedalen finns det totalt 8 103 fritidshus, varav drygt 300 ägs av personer bosatta i utlandet.

Svenskar svarade för 95 % av alla övernattningar, eller drygt 2,8 miljoner övernattningar. Totalt var det 139 895 utländska övernattningar under 2015. Av dessa svarade Norge för cirka 63 %.

Resultat för 2015 har utförts med data från en tidsserie i TDB kompletterat med omsättningsdata från SCB och resestatistik. RESURS har ett tillräckligt stort underlag av data för att garantera och leverera marknadens mest trovärdiga resultat.

Bilagor

TEM 2015 Härjedalen och Utveckling turismen i Sverige 2015PDF (pdf, 509.8 kB)

FunäsdalenPDF (pdf, 94.6 kB)

VemdalenPDF (pdf, 95 kB)

LofsdalenPDF (pdf, 94.3 kB)


PRESENTATION AV RESURS  

RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992.
RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism.

Rapport är utförd av Lars Paulsson, © RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEL 08-559 232 4008-559 232 40 • resurs@resurs.turism.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-11-14 14.10
av Henry Jonasson