Utveckling turismen i Härjedalen 2014

Besökande till Härjedalen spenderade drygt 1,5 miljarder kronor 2014 och detta skapade sysselsättning för 1 782 personer. Resultatet är en ökning av omsättning med 66 miljoner från 2013 och sysselsättningen ökade med 33 personer till 1 782. Skälet till detta var att de flesta kategorier hade ökat antal övernattningar.

De som hyrde stugor valde att spendera mindre per person och dygn än under 2013, en minskning från 558 SEK per person och dygn till 533. Motsatsen gällde de som övernattade i egna fritidshus som ökade från 264 SEK till 298 SEK per person och dygn 2014.

Från 2010 års resultat har säkrare data erhållits för Härjedalen, både från Rese- och Turistdatabasen, TDB, och omsättningsstatistik från SCB. Detta visar att shopping varit övervärderat i tidigare års resultat, men istället har utläggen för aktiviteter var undervärderat. Resultatet påverkar då också sysselsättning positivt eftersom aktiviteter är mer sysselsättningsintensiv.

Omsättningsökningen de senaste 10 åren är huvudsakligen för övernattningar i stugor, egna eller hyrda. Av totalt drygt 2,9 miljoner övernattningar svarar stugor för 81 %. Den kommersiella omsättningen har ökat med 31 % på 10 år. I Härjedalen finns det totalt 8 103 fritidshus, varav drygt 300 ägs av personer bosatta i utlandet.

Se rapporter
HärjedalenPDF (pdf, 521 kB)  
FunäsdalenPDF (pdf, 100.8 kB)  
Vemdalen PDF (pdf, 100.1 kB)
LofsdalenPDF (pdf, 100 kB)  
BilagaPDF (pdf, 232.4 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-06-07 08.54
av Henry Jonasson