30 åtgärder som vi lovar att fixa

Detta har vi fixat

Läget just nu 2016-08-23PDF (pdf, 179.3 kB)

Detta har vi lovat

BÄTTRE SERVICE
1. Vi upprättar Härjedalskontraktet
2. Min kommunkontakt
3. Företagskontakten, öppen måndag-lördag 8-18
4. Kortare handläggningstid
5. Enklare tillståndsärenden hanteras snabbt
6. Alltid med Härjedalsgaranti

BÄTTRE DIALOG
7. Företaget bestämmer hur dialogen ska gå till
8. Luncha med kommunledningen
9. Större företag: Kommunalråd eller kommunchef direkt
10. Företagarfrukost på önskade teman
11. Nyhetsmail
12. Snabb kontakt via sociala medier
13. Redovisning i publika medier
14. Inspirera genom landsbygdsutveckling
15. Råd till nya och befintliga företag

BÄTTRE BOLLSINNE
16. Taxor för tillsyn och tillstånd ska ses över
17. Debitering utifrån branschers kassaflöde
18. Tillsyn i dialog med företaget
19. Fortbildning och uppföljning
20. Ny personal utbildas
21. Smartare upphandling
22. Vad kan du leverera till kommunen?
23. Bättre miljöarbete och behovsanpassad renhållning
24. Enad front för bättre infrastruktur

STÄNDIG FÖRBÄTTRING
25. Besöka de bästa och lära av dem
26. Intern uppföljning
27. Externt näringslivsråd
28. Årlig uppgradering av Härjedalskontraktet
29. Dialogmöten för att blåsa ny energi i kontraktet
30. Vi lovar att vara modiga

Logotyp

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-09-02 07.36
av Henry Jonasson