Kulturstipendium och kulturpris

Här finns reglementet för kulturstipendium och kulturpris.
Se reglementePDF (pdf, 131.6 kB)

Ansök om kulturstipendium eller nominera till kommunens kulturpris.

Sök Härjedalens kommuns kulturstipendium

Härjedalens kommuns kulturstipendium delas ut till person, grupp eller organisation som gjort lovande förutsättningar för insatser inom det kulturella området. Stipendiaten ska vara bosatt i kommunen. I särskilda fall kan pris delas ut till pristagare som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Kulturstipendiet kan bara sökas av den som vill motta det och kan endast tas emot en gång om inte synnerligen starka skäl finns.

Kulturstipendiet har karaktär av arbets-, rese- och studiestipendium och beviljas för ett bestämt ändamål, dock inte för grundutbildning inom konstnärligt område. Kulturstipendiet är på 5 000 kronor så länge kommunfullmäktige inte beslutar annat.

Kulturstipendiater utses av kommunledningsutskottet som ska motivera beslutet och det kan inte överklagas.

Utskottet bestämmer när stipendiet delas ut. I särskilda fall kan kulturstipendium delas ut utan formell ansökan.

Sök kulturstipendium.

Nominera till Härjedalens kommuns kulturpris

Härjedalens kommuns kulturpris delas ut till personer, grupper eller organisationer som utfört särskilt värdefulla insatser inom det kulturella området. Pristagarna ska vara bosatta i kommunen. I särskilda fall kan pris delas ut till pristagare som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Kulturpriset kan inte sökas. Pristagare ska nomineras och kan bara erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl finns.

Kulturpriset är på 10 000 kronor så länge kommunfullmäktige inte beslutar annat.

Kulturpristagare utses av kommunledningsutskottet som ska motivera beslutet och det kan inte överklagas. Utskottet bestämmer när priset delas ut. Utskottet kan utse kulturpristagare som inte nominerats av allmänheten.

Nominera till kommunens kulturpris.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-24 09.06
av Åsa Evertsdotter