Lotterier

Registrering för lotteri

AnsökanPDF (pdf, 81.1 kB)
 
Till lotteriansökan bifogas följande handlingar
 
1.      Utdrag ur årsmötesprotokoll varav det framgår att den
         som skrivit under ansökan har rätt  att teckna
         föreningen firma.
2.      Protokollsutdrag varav det framgår förenings beslut att
         ansöka om tillstånd för registrering för lotteri.
3.      Förenings stadgar (behövs endast första gången
         föreningen ansöker samt vid stadgeändring).
4.      Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk
         redovisning.

Ansökan bör vara oss tillhanda senast 30 dagar före påtänkt lotteri.

Härjedalens Kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Medborgarhuset
842 80 SVEG

Lotteriinspektionens allmänna rådPDF (pdf, 214.8 kB)

Redovisningsblankett LotteriPDF (pdf, 41.7 kB)


Viktiga datum

senast 15 februari  — redovisa från förening till kontrollant
senast 1 april — redovisa från kontrollant till kommunen

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-27 10.19
av Mikael Hillborg