20 februari 2020 – 20 februari 2020

Möte om ny översiktsplan i Ytterhogdal

Härjedalens kommun bjuder in till möten i samband med att kommunens förslag till ny översiktsplan går ut på granskning.

Träffa politiker och tjänstemän från miljö- och byggavdelningen runt om i kommunen.

Syftet är att visa och informera kring förslaget samt genom dialog inhämta synpunkter på förslaget till den nya översiktsplanen. Återkoppling på de synpunkter som inkommit under samrådsperioden kommer också att redovisas i stora drag. Förslaget för Härjedalens kommuns översiktsplan finns digitalt och du hittar det på kommunens hemsida www.herjedalen.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats. Förslaget finns också att läsa på alla kommunens bibliotek under granskningsperioden.

Förslaget till översiktsplan är ute på granskning under tidsperioden 6 februari till 9 april.

Skicka dina synpunkter till kommun@herjedalen.se eller via formulär på hemsidan www.herjedalen.se. Ange diarienummer Ks 2018/124. Det kommer också finnas möjlighet att lämna synpunkter direkt på plats under mötestillfällena.

Plats: Folkets hus
Tid: Klockan 18-20

Vid frågor kontakta
Karin Nordström, Samhällsplanerare
Tel: 0687-16351 Epost: Karin.nordstrom@berg.se

Malin Bernhardsson, Planingenjör
Tel: 0687-16150 Epost: Malin.bernhardsson@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-06 14.25
av Anna Elfqvist