God man och förvaltare

Överförmyndare ska finnas i alla kommuner. Överförmyndaren hittar gode män och förvaltare till dem som har behov samt utövar tillsyn. Den som får hjälp och stöd av god man och förvaltare kallas huvudman.

Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndaren. Tillsyn sker en gång per år.

En god man eller förvaltare utses endast till personer över 18 år och avser att bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom. Ansökan kan avse en eller flera kategorier i lagrummet och det är alltid tingsrätten som förordnar ställföreträdare. När det kan finnas orsak att byta ett ställföreträdarskap är det tjänstemannens uppdrag.

Enligt föräldrabalken ska en god man eller förvaltare vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Uppdraget kräver av överförmyndaren ingen formell utbildning för uppdrag. Arbetet kräver allmänna kunskaper i vardagsekonomi och hur samhället fungerar.

Det räcker inte med att bara sköta ekonomi för att uppnå den livskvalitet för huvudmannen som är målet med uppdraget. Det kräver även att man lär känna huvudmannen och dennes behov.

Uppgifter från belastnings- och misstankeregister

Enligt lag från 1 juli 2010 är överförmyndaren skyldigt att inhämta uppgifter från Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister samt vidtala tilltänkt person för uppdraget.

Avsikten är att skydda huvudmännen. Ingen kan få en god man mot sin vilja eftersom det är en frivillig hjälp. Förvaltarskapet innebär ett större intrång i den enskilde individens bestämmande över sitt eget liv.

Förvaltarskap omprövas en gång per år.

Arvode

Arvode utgår enligt riktlinjer från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Storleken på arvodet bestäms utifrån uppdragets tyngd och krav. Arvodet är inte högt och uppdraget får sägas ha betydande ideella inslag.

Överförmyndaren

Överförmyndaren är den som rekryterar och är varken arbetsgivare eller överordnad. Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet. Den som är god man eller förvaltare har själv ansvar för sitt uppdrag.

Överförmyndaren bistår med information om uppdragets innehåll och regelverket. Överförmyndaren i Härjedalens kommun har ansvar för att gode män och förvaltare får utbildning.

Kontaktuppgifter till överförmyndaren
Elsie Jonsson
Telefontid måndagar 10-12 och torsdagar 13-15
0680-177 48
072-504 92 34
overformyndare@herjedalen.se

Handläggare
Maria Wallin-Larsson 0680-161 45
Telefontid vardagar 10-12

Personligt besök kan göras hos handläggare efter överenskommelse.

Intresserad  
Hör av dig till överförmyndaren per telefon, mejl eller använd blankett för intresseanmälan god man och förvaltarePDF (pdf, 222.8 kB).

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-11 11.31
av Maria Wallin-Larsson