God man/förvaltare

Överförmyndaren informerar om god man/ förvaltare


Överförmyndare ska finnas i alla Sveriges kommuner. Arbetsuppgifter består i att hitta gode män och förvaltare till dem som har behovet samt att utöva tillsyn. Den som får hjälp och stöd av god man/förvaltare kallas huvudman.

Länsstyrelsen har tillsyn över Överförmyndaren och det sker en tillsyn en gång per år.

En god man eller förvaltare utses endast till personer över 18 år och avser att bevaka rätt, sörja för person, och förvalta egendom. Ansökan kan avse en eller flera kategorier inom lagrummet och det är alltid tingsrätten som förordnar ställföreträdare. Då det kan finnas orsak att byta ett ställföreträdarskap är det tjänstemannens uppdrag.

Enligt föräldrabalken skall en god man/förvaltare vara" rättrådig", erfaren och i övrigt lämplig. Uppdraget kräver idag av Överförmyndaren ingen formell utbildning för uppdrag. Arbetet kräver allmänna kunskaper i vardagsekonomi och hur samhället fungerar.

Det räcker dock inte med att bara sköta ekonomi för att uppnå den livskvalitet för huvudmannen som är målet med uppdraget. Det kräver också att man lär känna huvudmannen och dennes behov.
 
Enligt lag från 1 juli 2010 är överförmyndaren skyldigt att inhämta uppgifter från Kronofogdemyndigheten och Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister, samt att också vidtala tilltänkt person för uppdrag.

Avsikten är att skydda huvudmännen. Ingen kan få en god man mot sin vilja eftersom det är en frivillig hjälp. Förvaltarskapet innebär ett större intrång i den enskilde individens bestämmande över sitt eget liv.
Förvaltarskap omprövas en gång per år.

Arvode

Arvode utgår enligt riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting.
Storleken på arvodet bestäms utifrån uppdragets tyngd och krav. Arvodet är inte högt och uppdraget får sägas ha betydande ideella inslag.

Överförmyndaren

Överförmyndaren är den som rekryterar och man bör veta att denne vare sig är arbetsgivare eller överordnad. Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet och man har som god man/förvaltare helt och hållet själv ansvar för sitt uppdrag.

Överförmyndaren bistår dock med information om uppdragets innehåll och det regelverk som gäller. Överförmyndaren i Härjedalens kommun har ansvar för att gode män och förvaltare får utbildning.

Kontaktuppgifter

Överförmyndare:
Elsie Jonsson, tfn 0680-177 48, 072-504 92 34, mån kl 10-12, tor kl 13-15
E-post: overformyndare@herjedalen.se

Handläggare:
Maria Wallin-Larsson, tfn 0680-161 45
Ewa Svensson, tfn 0680-169 46

Telefontid:
Vardagar kl 10-12

Personligt besök kan göras hos handläggare efter överenskommelse.

Intresserad  
Hör av Dig till överförmyndaren per telefon, e-post eller använd vår blankett för intresseanmälanPDF (pdf, 222.8 kB).

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-28 14.45
av Helena Lindell