Taxor och blanketter miljö och hälsa

Härjedalens kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Medborgarhuset
842 80 Sveg
Tel: 0680-161 50 Fax: 0680-169 66
mob@berg.se

Blanketter


Miljöskydd

Anmälan om miljöfarlig verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Anmälan om krossnings- och sorteringsverklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Anmälan om installation/avinstallation av cisternlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ansökan/anmälan om yrkesmässig spridning av bekämpningsmedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Anmälan om uppläggning av avfall/användning av avfall för anläggningsändamållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)

Anmälan om åtgärder med anledning av föroreningsskadalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)

Ansökan om åtgärder inom vattenskyddsområdePDF (pdf, 247.3 kB)


Eget avlopp

1 Ansökan-anmälan för ny eller ändrad avloppsanordningPDF (pdf, 22.4 kB)

2 Vattentäktsredovisning och hörande av grannar för eventuella synpunkterPDF (pdf, 38.9 kB)

3 GranneyttrandeavloppPDF (pdf, 27.8 kB)

4 Teknisk beskrivning för slamavskiljare-infiltration (efterpolering)PDF (pdf, 31.6 kB)

5 Teknisk beskrivning för slamavskiljare-modulinfiltrationPDF (pdf, 32 kB)

6 Teknisk beskrivning för slamavskiljare-markbädd (efterpolering)PDF (pdf, 32 kB)

7 Teknisk beskrivning för slamavskiljare och modulmarkbäddPDF (pdf, 33.4 kB)

8 Teknisk beskrivning för minireningsverk-fosforavskiljare med efterpoleringPDF (pdf, 33.6 kB)

9 Teknisk beskrivning för sluten tankPDF (pdf, 29.2 kB)

10 Slutredovisning/Entreprenörsrapport för infiltrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)

10 Slutredovisning/Entreprenörsrapport för markbäddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdfnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Ansökan/anmälan om omhändertagande av latrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Förbrännings-, torr-, förmultnings-, latrintoalett) (pdf)

Ansökan om förlängt slamtömningsintervall / uppehålllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)


Värmepump

Värmepump, anmälan och informationPDF (pdf, 254.6 kB)

Granneyttrande, bergvärmelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)

Servitutsavtal, ytjordvärmePDF (pdf, 35.7 kB)


PCB

Information om inventering och sanering av PCBPDF (pdf, 44.9 kB)

Inventering av PCB-förekomstPDF (pdf, 90.3 kB)

Anmälan om PCB-sanering av fogmassorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)

PCB-sanering, redovisningPDF (pdf, 80.4 kB)


Hälsoskydd

Anmälan av verksamhet, 38 § Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddPDF (pdf, 121.5 kB)


Anmälan om drift av förskola, fritidshem och skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)


Anmälan om verksamhet med hygienisk behandlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)


Anmälan om verksamhet med bassängbadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdf)

Kompostering av köksavfallPDF (pdf, 154.7 kB)

Uppehåll i hämtningPDF (pdf, 150.1 kB)

Bortskaffande av avfall på egen fastighetPDF (pdf, 107.1 kB)

Tillstånd djurhållning, ansökan enligt lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF (pdf, 50.2 kB)

Anmälan om nedgrävning av djurlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)


Livsmedel

Livsmedelslokal, anmälan om registrering av livsmedelsanläggningPDF (pdf, 287.3 kB)

Dricksvatten, anmälan om registrering av dricksvattenanläggningPDF (pdf, 226.9 kB)

Ändring av livsmedelsanläggning, anmälanPDF (pdf, 160.7 kB)

Upphörande av livsmedelsverksamhet, anmälanPDF (pdf, 124 kB)


Klagomålsanmälan

KlagomålsblankettPDF (pdf, 93.1 kB)


Text

Miljö och Hälsa

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-28 09.34
av Maria Busk