Blanketter miljö och hälsa

Härjedalens kommun
Miljö- och byggförvaltningen
Medborgarhuset
842 80 Sveg
Tel: 0680-161 00
mob@berg.se

Värmepump


Installation värmepumpPDF (pdf, 732.7 kB)


Granneyttrande, bergvärmePDF (pdf, 897.8 kB) 


Servitutsavtal, ytjordvärmePDF (pdf, 35.7 kB)

 


Eget avlopp


Ansökan/Anmälan enskild avloppsanläggningPDF (pdf, 269.9 kB)


Grannyttrande avloppPDF (pdf, 109.8 kB)


Enteprenörsrapport för enskilt avloppPDF (pdf, 178.6 kB)


Ansökan/anmälan om omhändertagande av latrinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Förbrännings-, torr-, förmultnings-, latrintoalett) (pdf)


Ansökan om förlängt slamtömningsintervall / uppehållPDF (pdf, 310.5 kB) 


 

Klagomålsanmälan


KlagomålsblankettPDF (pdf, 93.1 kB) 


Naturvårdsverkets faktablad om avloppsanläggningar

Planera för avloppPDF (pdf, 2.9 MB)

Jordprovtagning m.m.PDF (pdf, 3.4 MB)

Tilloppsledningar slamavskiljare m.m.PDF (pdf, 2.4 MB)

Infiltrationsanläggningar.PDF (pdf, 2.9 MB)

Markbädd.PDF (pdf, 3.6 MB)

Skötsel av avloppsanläggningar.PDF (pdf, 2.5 MB)


Miljö och Hälsa

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-03 08.26
av Maria Busk