Granskningshandling för Härjedalens kommuns nya översiktsplan

Navigera i granskningshandlingen med hjälp av menyn till vänster (längst ner vid användning av små skärmar) eller via innehållsförteckningen.

Kartmaterial för översiktsplanen finns länkat under varje kapittel.

Den kompletta granskningshandligen med bilagor finns även som pdf i menyn till höger (längst ner vid användning av små skärmar).

Samrådsredogörelsen, beskrivningen av riksintresseområden, miljökonsekvensbeskrivning och kartbilagorna finns endast som pdf i menyn till höger (längst ner vid användning av små skärmar).

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-25 15.03
av Åsa Evertsdotter