Lofsdalens förskola

Lofsdalens Förskola är en trevlig förskola som har ett naturnära läge och som inbjuder till många aktiviteter. Förskolan har en barngrupp i åldrarna 1-6 år med integrerad fritidshemsverksamhet, som bedrivs av tre pedagoger.

Pedagogiska verksamheten bygger alltid på barnens intressen och behov. Alla barn ska få känna tillfredsställelse genom att göra framsteg, övervinna svårigheter och att uppleva sig vara en tillgång i gruppen. Barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Barnen ska ha inflytande över sin vardag och förskolans lärmiljöer. Vi arbetar strukturerat med språkutveckling och uppmuntrar barnens egna berättande där förmågan att lyssna på varandra också tränas. Vi uppmuntrar och stimulerar leken, eftersom det är barns naturliga sätt att lära. Vi använder vår utemiljö i all pedagogisk verksamhet och strävar efter att barnen ska vistas utomhus varje dag.

Vi lägger stort fokus på de sociala frågorna som handlar om värdegrund, hur vi är mot varandra, och hur vi bemöter varandra. Alla, oavsett kön, bakgrund eller kultur har lika värde. Det är viktigt för oss att skapa trygghet för barnen och deras familjer.

Bra mat är viktigt för oss, närodlad och ekologisk, så långt som möjligt. Lunchen lagas i huset av vår kock, frukost och mellanmål serveras av förskolan.

Föräldrasamverkan
Vi vill att alla föräldrar ska känna sig delaktiga i och ha ett inflytande över sitt barns vardag. Det dagliga samtalet är av stor vikt och vi strävar efter att ha en öppen kommunikation i det vardagliga mötet. Vi uppmuntrar föräldrarna att delta i våra aktiviteter när tillfälle ges. Genom både bild och text dokumentation i hallen ger vi barnen stöd att reflektera och samtala om dagens lärupplevelser tillsammans med föräldrarna vid hämtning.

Välkomna till oss.

Se även grundskolan

Rektor
Margareta Thomsson
Tel: 0684-167 63
Mobil: 070-288 50 38
margareta.thomsson@herjedalen.se

Kontaktinformation
Lofsdalens förskola
Olsvensbacken 12
840 85 Lofsdalen
Tel:
0680- 411 48

070-274 70 65

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-21 08.23
av Anna Elfqvist