Specialpedagogik i skolan

Specialpedagogernas och talpedagogens uppdrag är att bidra till att alla individer kan få optimala utvecklings- och lärandemöjligheter genom:

  • Erbjuda pedagogisk handledning och rådgivning till arbetslag, enskild personal och förälder i förskola och skola.
  • Kartläggning och analys av verksamheterna runt barn och elev i behov av särskilt stöd.
  • Kompetensutveckling av personal i pedagogiska frågor.
  • Genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevens svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå och utifrån analysen ge förslag på åtgärder.


Specialpedagog

Ort

Tel:

Marie Forsman

Norra skolan, Lillhärdal

072-526 03 73

Anethe Kraft

Hede, Vemdalen

070-218 40 95

Lena Brandén

Funäsdalen, Bruksvallarna

070-210 90 91

Petra Karlsson

Södra skolan

0680-169 35

Eva Hedström-Holm

Härjedalens gymnasium

0680-162 29

Eva Friberg


Kommunövergripande talpedagog

072-226 84 00


Barnläkare

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-24 08.44
av Kerstin Roslund