Krisberedskap och säkerhet

Ring 112 för

  • ambulans
  • räddningstjänst
  • polis
  • fjällräddning
  • giftinformation

Journummer när det inte är lika bråttom

Bris, Barnens hjälptelefon - för dig upp till 18 år

116 111

Brottsofferjouren

0200-21 20 19

Giftinformation

010-456 67 00

Informationsnummer vid större olyckor och katastrofer

0680-161 00

1177 Sjukvårdsrådgivningen

1177

Jourhavande medmänniska

020-22 00 06

Nationellt informationsnummer

113 13

Polis

114 14

Präst

010-470 01 52

Diakon

010-470 01 51

Risklinjen - anmäl faror och risker i inre och yttre miljön samt farliga produkter

020-93 00 00

Räddningstjänst kontorstid

063-14 80 00

Stödtelefon mot våldsbejakande extremism

020-100 200

Socialjour

112

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-30 11.41
av Anna Elfqvist